Poldertoren

Gemeente Emmeloord prijsvraag 2008

Visie en lichtplan Emmeloord.Het woord 'poldertoren' laat zich als een contradictie lezen. Het begrip verenigt immers vlakte (horizontaal) en hoog bouwwerk (verticaal). In die tegenstelling ligt een grote kracht besloten. De poldertoren van Emmeloord fungeert dan ook als opvallend baken voor zowel bewoners als reizigers in de verre omtrek. Een sober maar krachtig lichtplan kan het 'magnetisme' van de Emmeloordse toren versterkenHet lichtplan stoelt op twee pijlers:1. Respect voor de architectuur 2. Uitlichting van specifieke elementen.De onderling samenhangende bestanddelen van het lichtplan zijn:1. Aanlichting van het carillon en het met groen koper beplate dak. 2. Aanlichting van vier van de acht verticale zijden van de toren – 'om en om'; 3. Aanlichting van de binnenkant van de toren.Ad 1: Met de aanlichting van zowel het klokkenspel als het dak wordt de bakenfunctie van de toren versterkt.Ad 2: Met de aanlichting van vier van de acht verticale zijden van de toren wordt de ruimtelijkheid van zijn vorm versterkt. De aanlichting vindt 'om en om' plaats, waardoor een ritme c.q. cadans van tegenstellingen ontstaat. Kortom: vier aangelichte zijden worden afgewisseld met vier zijden die louter een accent door strijklicht krijgen.

Sluit project